Aanpassing aan een verminderde voorraad zuurstof op hoogte kan de prestatie op zeeniveau verbeteren. Een onderzoek uit Nieuw Zeeland uit 2006 laat zien dat getrainde hockey en voetbalspelers langer en sneller kunnen rennen na afwisselend zuurstofarme en zuurstofrijke lucht ingeademd te hebben. Elke dag ademde de onderzoeksgroep een uur lang 6 min zuurstofarme lucht, afgewisseld met normale lucht in gedurende een periode van 15 dagen. In vergelijking met de controle groep verbeterde de experimentele groep 3 dagen na het einde van de behandeling de maximum snelheid met gemiddeld 2,0%, sprint snelheid met 1,5% in de eerste sprint tot 7,0% in de laatste van 6 sprints. Na 12 dagen was er nog steeds een verschil waar te nemen tussen beide groepen.

European Journal of Sport Science, September 2006; 6(3): 163-172